GroenGelovig is een initiatief van Tearfund

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Wij werken toe naar een wereld waarin iedereen kan voorzien in zijn of haar basisbehoeften, gelijke kansen en mogelijkheden heeft en leeft binnen de grenzen van wat de aarde biedt. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Tearfund gelooft dat onze levensstijl impact heeft, en daarom zien wij een duurzame manier van leven en werken als één van de beste strategieën tegen armoede en onrecht wereldwijd. Daarom organiseert Tearfund GroenGelovig.

We zijn dankbaar dat we dat in samenwerking kunnen doen met de volgende organisaties:

 

A Rocha Nederland

God gaf ons de aarde en alles wat daarop leeft om te laten bloeien en groeien tot Zijn eer. Helaas gaat de natuur wereldwijd in een razendsnel tempo achteruit en verliezen we de vele soorten. Heel de schepping heeft het nodig dat wij in beweging komen en zorg dragen voor alles wat leeft. Als partner van Groen Gelovig willen we bijdragen aan deze beweging, waarin we als christenen gestimuleerd worden tot eerlijke en zorgzame levensstijl die bijdraagt aan verandering. 

 

CGMV 

Als maatschappelijk bewogen organisatie, die zich inzet voor gezond en vitaal werken, is het voor CMGV belangrijk dat we oog hebben voor ons gezamenlijke huis: Gods schepping. Daarnaast geeft het ons de kans om samen met een mooie club organisaties, met gelijke uitgangspunten, samen te werken en zo breder bekend te worden. 

 

CHE 

Duurzaam leven is een belangrijk onderwerp dat aandacht verdient en waarbij samenwerking cruciaal is. De CHE is vanuit die overtuiging partner van het evenement GroenGelovig, om zo ook onze studenten, medewerkers en anderen buiten de hogeschool te betrekken. We willen ons verbinden aan partners om gezamenlijk recht te doen aan duurzaamheid vanuit een christelijke identiteit. 

 

ChristenUnie 

We zorgen al te lang niet goed voor ons gemeenschappelijk huis. De gevolgen daarvan voor de schepping, mensen in andere landen en volgende generaties zijn verschrikkelijk. Gedreven door Gods liefde voor de wereld, komt de ChristenUnie op voor gerechtigheid te midden van de klimaatcrisis. Samen met de andere partners van GroenGelovig zetten wij ons in voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst. 

 

Evangelische Omroep 

Voor de EO is schepping en milieu een belangrijk thema. Dit komt terug in onze bedrijfsvoering en onze programma’s. We vertellen verhalen die mensen raken en in beweging brengen. We willen niet alleen mooie verhalen vertellen, maar ook verhalen die ongemakkelijk zijn en schuren. 

 

GroeneKerken 

GroeneKerken is er voor alle kerken en christelijke geloofsgemeenschappen die stappen willen zetten op het gebied van ecologische theologie en praktijk. GroeneKerken doet mee met GroenGelovig omdat dat hét event is waar christenen geïnspireerd worden tot een vernieuwde levensstijl. Heel praktisch en concreet, maar ook vanuit een hoopvol Bijbels perspectief. 

 

Hogeschool Viaa 

Als hogeschool Viaa dragen we graag ons steentje bij aan een duurzamere leefwereld en – in ons geval – een mooie leeromgeving. Dit gecombineerd met onze christelijke identiteit maakt dat wij blij zijn dat we met GroenGelovig meedoen. Wij geloven dat uit verbondenheid en samenwerking het beste klimaat ontstaat voor de ontwikkeling van onze studenten. 

 

Kerk in Actie

Bij Kerk in Actie ligt duurzaamheid ons na aan het hart. Als drager van GroeneKerken doet Kerk in Actie ook graag met dit event mee. Bij duurzaamheid gaat het voor Kerk in Actie om de opdracht om te zorgen voor de schepping en om het rechtzetten van onrecht aan alles wat leeft. Kerk in Actie hecht aan bezinning op de rol die wij daar zelf als christenen in spelen. Daarvoor is GroenGelovig, met haar partners, een goed platform.

 

Laudato Si'

Paus Franciscus hamert er in zijn encycliek Laudato Si’ op dat al het leven met elkaar verbonden is. Niet alleen in onze medemensen, maar in alle schepselen ontmoeten we broeders en zusters. De ecologische crisis is ten diepste een spirituele crisis. Juist als christenen kunnen we ons daar niet voor afsluiten. Daarom doen we als Laudato Si’ Alliantie vol overtuiging mee met GroenGelovig. 

 

Micha Nederland 

Micha Nederland is partner van GroenGelovig omdat Gods prachtige schepping wordt ontregeld en verwoest door onze levensstijl. Landen die historisch de minste CO2 uitstoot hebben, worden het hardst getroffen. Groen geloven is verbonden zijn met deze naasten en Gods schepping, en daardoor opkomen voor rechtvaardigheid. 

 

MissieNederland 

De wereld heeft een kerk nodig die leven brengt. MissieNederland gelooft in de kerk en helpt betrokken kerkleden steeds weer een volgende stap te zetten om samen met de geloofsgemeenschap verschil te maken. Middenin de klimaatcrisis mag zij voorop gaan in een levensstijl die past bij de Schepper van al het leven. Juist daarom nemen we van harte deel aan GroenGelovig. 

 

Nederlands Dagblad

Klimaatverandering heeft grote maatschappelijke gevolgen. Het gaat over recht en gerechtigheid. Zonder weg te kijken van de grote problemen schrijft het Nederlands Dagblad over dit onderwerp. Dat doen we vanuit een gelovige blik, met ook aandacht voor het goede en het hoopvolle.