Evert-Jan Ouweneel

Evert-Jan Ouweneel is cultuurfilosoof en werkt als Strategiedirecteur Identiteit bij het Leger des Heils. Regelmatig verzorgt hij lezingen over grote maatschappelijke ontwikkelingen, wereldgeschiedenis en wereldkwesties. Tijdens GroenGelovig duikt Evert-Jan in de tijd waarin we leven en laat hij jou horen welke klimaatstemmen er klinken en hoe bepalend deze zijn voor ons doen en denken.

Rozemarijn van 't Einde

Rozemarijn is één van de initiatiefnemers van De Klimaatwakers: een actie waarbij dag en nacht wordt gewaakt bij het Catshuis. Zij is bovendien theoloog en geestelijk verzorgen bij het Leger des Heils. Tijdens GroenGelovig vertelt Rozemarijn hoe er gehoor werd gegeven aan haar roep om klimaatrecht. Een bemoedigend verhaal over gehoord worden.

Paul Schenderling

Paul adviseert, schrijft en spreekt over sociale en ecologische vraagstukken vanuit een economische invalshoek. In zijn denken en handelen zoekt hij telkens naar de verbinding van de drie g's van geloof, genoeg en gemeenschappen. Tijdens GroenGelovig laat Paul jou luisteren naar de stem van de economie. Wat wordt er geroepen en hoe kun je hier op een goede manier op reageren?

Ruth Valerio

Ruth Valerio is milieu- en sociaal activist, theoloog en auteur. Zij is directeur Global Advocacy and Influencing bij Tearfund UK. Thema’s als duurzaamheid, gerechtigheid en zorg voor je naasten zijn helemaal verweven met haar persoonlijke en maatschappelijke leven. Tijdens GroenGelovig laat Ruth jou luisteren naar de roep van God. Wat zegt Hij over zijn schepping? Waar wil Hij jouw aandacht voor trekken en jou toe motiveren?

Reserveer nu voor GroenGelovig 2023!

Je bent van harte welkom op zaterdag 21 oktober 2023 in De Basiliek in Veenendaal.

Tickets bestellen