Ulan Garba Matta

Oprichtser van een maatschappelijke onderneming in Nigeria gericht op eco-innovatie, het Jos Green Centre. De onderneming is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende jongerenbeweging in Nigeria die naar eigen woorden ‘passende alternatieve oplossingen biedt en zich inzet voor systeemverandering’.

Anja Haga

Anja Haga is een christen met een groen hart. Ze leeft plasticvrij en is specialist op het gebied van natuur- en klimaatzaken op Europees niveau. Sinds 5 september is zij Europarlementariër voor de ChristenUnie. In de nacht van 1 op 2 januari 2019 sloegen tijdens een zware storm 342 containers met gevaarlijke stoffen en kunststoffen van het vrachtschip de Zoe overboord. Een deel van de containers kwam terecht in de Waddenzee. Anja vertelt je tijdens GroenGelovig hoe God haar, door deze ramp, zowel in haar privéleven als in haar werk op het duurzame spoor heeft gezet.

Merlijn Twaalfhoven

Merlijn Twaalfhoven ontwierp talloze muziek- en theaterprojecten waarmee hij grenzen wil doorbreken tussen genres, culturen en mensen. In zijn boek Het is aan ons, waarom we de kunstenaars in onszelf nodig hebben om de wereld te redden, laat hij zien hoe je een rol van betekenis kunt spelen bij het aanpakken van grote en kleine wereldproblemen als je de kunstenaar in jezelf weet te activeren. Zijn werken zijn uitgevoerd door onder meer het Tokyo Symphony Orchestra, Radio Nederlands Philharmonisch Orkest, het Koninklijk Symphonie en het Ricciotti Ensemble.

Iris Hond

Pianiste Iris Hond begon op haar derde jaar met pianospelen. Toen zij 14 jaar oud was ging zij aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag studeren op de afdeling Jong Talent. In 2013 slaagde Iris summa cum laude voor haar Master Klassiek Piano aan het Koninklijk Conservatorium.
Ze werkt mee aan GroenGelovig vanwege haar diepe liefde voor de natuur en haar geloof dat alles wat leeft een eigen ritme heeft, dat de mens kan leren kennen en kan leren verstaan.

Schrijvers voor Gerechtigheid

Schrijvers voor Gerechtigheid maakt liederen voor de kerk. Liederen die kunnen helpen om als mensen Goed Nieuws te zijn voor de wereld. Het derde album ‘Scheppingsliederen’ van Schrijvers voor Gerechtigheid komt in de zomer van 2023 uit. Het bevat samenzangliederen die de schoonheid van de schepping bezingen, die stilstaan bij haar kwetsbaarheid en die het verlangen zaaien om goed voor de aarde te zorgen.

Evert-Jan Ouweneel

Evert-Jan Ouweneel is cultuurfilosoof en werkt als Strategiedirecteur Identiteit bij het Leger des Heils. Regelmatig verzorgt hij lezingen over grote maatschappelijke ontwikkelingen, wereldgeschiedenis en wereldkwesties. Tijdens GroenGelovig duikt Evert-Jan in de tijd waarin we leven en laat hij jou horen welke klimaatstemmen er klinken en hoe bepalend deze zijn voor ons doen en denken.

Paul Schenderling

Paul adviseert, schrijft en spreekt over sociale en ecologische vraagstukken vanuit een economische invalshoek. In zijn denken en handelen zoekt hij telkens naar de verbinding van de drie g's van geloof, genoeg en gemeenschappen. Tijdens GroenGelovig laat Paul jou luisteren naar de stem van de economie. Wat wordt er geroepen en hoe kun je hier op een goede manier op reageren?

Ruth Valerio

Ruth Valerio is milieu- en sociaal activist, theoloog en auteur. Zij is directeur Global Advocacy and Influencing bij Tearfund UK. Thema’s als duurzaamheid, gerechtigheid en zorg voor je naasten zijn helemaal verweven met haar persoonlijke en maatschappelijke leven. Tijdens GroenGelovig laat Ruth jou luisteren naar de roep van God. Wat zegt Hij over zijn schepping? Waar wil Hij jouw aandacht voor trekken en jou toe motiveren?

Rozemarijn van 't Einde

Rozemarijn is scheppingsactivist. Ze komt regelmatig in het nieuws vanwege de spraakmakende, disruptieve acties waaraan ze met Christian Climate Action deelneemt en schreef het boek 'Rebelleren voor het leven: een dominee in actie voor klimaatrechtvaardigheid'. Rozemarijn is theoloog en geestelijk verzorger bij het Leger des Heils. Tijdens GroenGelovig vertelt ze hoe er gehoor werd gegeven aan haar roep om klimaatrecht. Een bemoedigend verhaal over gehoord worden.

Reserveer nu voor GroenGelovig 2023!

Je bent van harte welkom op zaterdag 21 oktober 2023 in De Basiliek in Veenendaal.

Tickets bestellen